Chevron, Delta Air Lines en Google willen de uitstoot van duurzame vliegtuigbrandstof gaan meten en transparantie in de sector te vergroten

9 september 2021

De bedrijven hopen een gemeenschappelijk en transparanter model te ontwerpen om de potentiële reductie van de uitstoot van broeikasgassen te analyseren dat kan worden overgenomen door organisaties die SAF (Sustainable Aviation Fuel)-programma’s overwegen.

De bedrijven Chevron USA Inc., via haar Chevron Products Company-divisie (Chevron), Delta Air Lines (Delta) en Google hebben een memorandum van overeenstemming aangekondigd om batch-emissiegegevens voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) te volgen met behulp van cloudgebaseerde technologie. Chevron zal een SAF-testbatch produceren en verkopen aan Delta op hun hub in Los Angeles (LAX). Duurzame vliegtuigbrandstof wordt geproduceerd uit biogrondstoffen die de koolstofintensiteit aanzienlijk kunnen verminderen in vergelijking met conventionele vliegtuigbrandstof

De resultaten van de SAF-pilot worden door Chevron en Delta gedeeld met Google Cloud. Zij bouwen een raamwerk om de emissiegegevens die Delta en Chevron doorgeven te analyseren. Het doel van de pilot is om beter inzicht te krijgen in de gegevens van het project, waardoor meer transparantie en een betere rapportage van SAF-emissies mogelijk wordt.