Duurzaamheidrapport Costa met opmerkelijke resultaten

27 februari 2009

Duurzaamheidrapport Costa Cruises met opmerkelijke resultaten

15 procent vermindering watergebruik, 10 procent minder afval, 18 procent meer afval gerecycled: dit zijn de belangrijkste resultaten in het nieuwe sustainability report dat de Italiaanse cruisemaatschappij en Europees marktleider onlangs heeft gepubliceerd.

Het jaar 2007 is voor Costa een zeer goed jaar geweest met operationele resultaten waarmee de positie van marktleider in Italië en Europa verder is verstevigd. Als eerste Europese maatschappij boekte Costa meer dan 1.1 miljoen passagiers. Het nu verschenen ‘Sustainability Report’ bewijst dat het succes van Costa geëvenaard wordt door de activiteiten op het gebied van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.
Het rapport, dat online in te zien is op www.costacruises.com/corporate/Best4/sustainabilyreport , is een vrijwillige rapportage die bedoeld is om uitgebreide en transparante informatie te geven over de effecten van de bedrijfsactiviteiten op het milieu en de gemeenschap. Het rapport, dat alweer voor de derde keer is gepubliceerd, is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en gecertificeerd door RINA ( Italiaana Scheeps Register). De doelen die Costa stelt, zijn ambitieus en gaan veel verder dan internationale regelgeving. Dit heeft geleid tot bovengenoemde resultaten op het gebied van milieubescherming maar ook op het gebied van sociale verantwoordelijkheid zijn de resultaten zeer goed: de trainingsfaciliteiten zijn uitgebreid, o.a. door de opening van een nieuwe campus in Manilla dat een van de meest prestigieuse hotel opleidingen in de regio is. Ook de veiligheidvoorzieningen, voor gasten en personeel, zijn nóg verder aangescherpt.
Meer informatie over Costa op www.costacruise.com