Uitspraak Europese Hof versterkt rechten van vliegtuigpassagiers

11 mei 2017

Luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor het informeren van de passagier over vluchtannuleringen en voor het betalen van een schadevergoeding; ook als er sprake is van een boeking via een ticketwebsite.

Deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie is het gevolg van een zaak die werd aangespannen door een Nederlandse passagier wiens vlucht werd geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij. Ondanks het feit dat de luchtvaartmaatschappij de ticketwebsite tijdig had geïnformeerd over de annulering, werd de informatie pas veel later aan de passagier doorgegeven. Als een passagier minder dan 14 dagen voor vertrek van de vlucht geïnformeerd wordt, dient de luchtvaart-maatschappij conform EU-wetgeving een vergoeding te betalen.

Het Europese Hof heeft nu bevestigd dat de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk is voor het informeren van de passagier over eventuele vluchtveranderingen. Het doet er daarbij niet toe of de vlucht direct bij de luchtvaartmaatschappij is geboekt of via een bemiddelaar. De luchtvaartmaatschappij is de enige bron van informatie en moet bij niet of te laat informeren een vergoeding betalen.

Christian Nielsen, AirHelp’s Chief Legal Officer, constateert dat de rechten van vliegpassagiers door de uitspraak van 10 mei jl. verder worden gewaarborgd. Hij zegt: “Hoewel zaken als deze zich niet frequent voordoen, komen ze voor en brengen ze veel onduidelijkheid met zich mee voor de passagier. Met deze beslissing benadrukt het Europese Hof nogmaals de verantwoordelijkheden van de luchtvaartmaatschappijen. Wie geconfronteerd wordt met annulering, vertraging of overboeking kan meteen AirHelp inschakelen. Wij garanderen een efficiënt claimproces, zo nodig via een gang naar de rechter.“

Volgens EU-wetgeving kunnen passagiers die te maken hebben gehad met een vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht, een vergoeding tot € 600 claimen. Slechts 1% van de Nederlanders maakt gebruik van hun rechten. Op de website www.airhelp.nl is in slechts drie minuten te checken of er recht op vergoeding bestaat.