Whalesafe Project aan boord Costaschepen betrekt cruisegasten bij beschermen van potvis

30 oktober 2015

Het voorkomen van aanvaringen met walvissen is het voornaamste doel van het nieuwe Whalesafe Project, maar ook bewustwording van het belang van bescherming van de zee. Costa Cruises brengt het project aan boord en betrekt vooral kinderen bij het beschermen van deze zoogdieren.

Het Whalesafe Project wordt mede gefinancierd uit het Life+ programma van de Europese Unie, in samenwerking met partners zoals de universiteit van Genua en de haven van Savona. Deze samenwerking is gebaseerd op het uitgangspunt dat krachten gebundeld moeten worden om mensen bewust maken van het belang om de zeeën en het leven in de zee te beschermen en te behouden.

In dit geval gaat het specifiek om het 90.000 km grote Pelagos Sanctuary, een gebied dat in 2001 een beschermde status kreeg dankzij Frankrijk, Italië en het prinsdom Monaco. Juist hier spotten cruiseschepen en oplettende cruisers regelmatig walvissen waaronder de potvis (Physeter microcephalus), een beschermde walvissoort. Het is een van de acht walvisachtigen die voorkomt in het Pelagis Sanctuary, dat bijna de gehele Ligurische zee bestrijkt. De scheepvaart vormt de grootste bedreiging, in de vorm van mogelijke aanvaringen, naast geluidsoverlast dat hun gedragingen kan verstoren.

Kinderen leren aan boord over walvissen
Een belangrijke doelgroep van het Whalesafe Project aan boord van Costa zijn kinderen. De Squok Club, de kinderanimatieclub aan boord van alle Costa-schepen, organiseert daarom leuke, educatieve activiteiten over de machtige walvissen. Spelenderwijs krijgen kinderen inzicht in alle walvissoorten die in het Pelagos-gebied voorkomen en leren ze walvissen herkennen aan hun rugvinnen. Ook is er een tv-programma over het Whalesafe-project dat cruisepassagiers in hun hut te zien krijgen en er is een speciale walvissenexpositie in de terminal van Savona waar Costa-schepen vertrekken.

Het programma is van belang, want uit onderzoek onder 950 cruisepassagiers die in Savona aan boord gingen, bleek dat vrijwel niemand het Pelagos Sanctuary kende of zich bewust te zijn van het gevaar dat walvissen lopen in gebieden waar cruiseschepen varen. Alle ondervraagden zijn het er dan ook over eens dat er een protocol voor cruiseschepen moet worden opgesteld om aanvaringen met walvissen te voorkomen. Costa is hier al actief mee bezig. Costa-officieren nemen deel aan een Whale Protection Training Program om indien nodig de nodige koers- en snelheidswijzigingen te kunnen maken en de juiste instanties aan wal te informeren.

Het Whalesafe Project
Met het Whalesafe Project wil men een systeem opzetten in het gebied direct buiten de haven van Savona dat bestaat uit speciale boeien met sensoren die potvissen opsporen en volgen, bedreigingen signaleren en aanvaringen voorkomen door waarschuwingen uit te sturen naar schepen in het gebied. Daarnaast wordt een gedragsprotocol ontwikkeld dat schepen na ontvangst van een waarschuwingssignaal moeten opvolgen. Hierop wordt toegezien door de kustwacht. Het Whalesafe Project is een in december 2014 gepresenteerd driejarig project met een budget van ongeveer € 1.8 miljoen waarvan € 920.000 EU-subsidie.

Dankzij de betrokkenheid van verschillende relevante partijen, wordt verwacht dat het project een belangrijke rol gaat spelen bij de bescherming van potvissen en een duurzame co-existentie van de walvissen met de mens en verantwoord gebruik van de zee.

Meer informatie: www.costacruises.nl