Costa Cruises publiceert Duurzaamheidsrapport 2012-2013

24 november 2014

Europa’s leidende cruisemaatschappij  publiceert hun Duurzaamheidsrapport 2012 – 2013 waarin belangrijke duurzame initiatieven worden belicht.  Het rapport effent het pad voor de cruise industrie op het gebied van verbetering van afvalbeheer aan boord. Andere highlights in het rapport zijn onder meer grote verbeteringen in de energiezuinigheid van schepen, de vermindering van uitlaatgassen en de daling van het waterverbruik aan boord.

Costa Cruises, Europa’s leidende cruisemaatschappij,  publiceert vandaag haar Duurzaamheidsrapport voor de periode 2012 – 2013, waarin de inspanningen op het vlak van duurzaamheid in detail toegelicht worden. Het volledige duurzaamheidsrapport, dat  volgens het Global Reporting Initiative (GRI) 3.1 werd opgesteld, kan gedownload worden op de website van Costa Cruises:  www.costacruises.nl

Het rapport is in drie hoofdstukken onderverdeeld. Elk hoofdstuk beschrijft de acties die Costa Cruises heeft ondernomen, de bijbehorende prestatie-indicatoren en de doelstellingen die de maatschappij in de periode 2012-2013 heeft bereikt op het vlak van economische resultaten, milieubescherming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het rapport is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) – de internationale standaard voor duurzaamheidsverslaggeving –  en gecertificeerd door PwC Price Waterhouse Coopers. 

Costa heeft diverse maatregelen uitgevoerd om haar inzet op het gebied van milieubescherming waar te maken, kansen aan werknemers te bieden zich te ontwikkelen, de relatie met stakeholders te verstevigen en lokale gemeenschappen van de bestemmingen die zij aandoen te versterken.  Zo heeft Costa onder meer cruiseroutes herzien en dankzij energiebesparende maatregelen aan boord konden emissies fors verminderd worden. Bovendien zijn tal van projecten en initiatieven opgezet om de ecologische voetafdruk zowel op de bestemmingen als op zee te verminderen.

In het Duurzaamheidsrapport zijn gedetailleerde informatie en cijfers te vinden. Enkele belangrijke cijfers:

  • daling met 6,5 % van het brandstofverbruik per passagier per dag in twee jaar;
  • vermindering SOx met 9,9 % en NOx met 5,8 %;
  • afname CO2 met 6% in twee jaar;
  • daling energieverbruik met 6,5 %;
  • vermindering waterverbruik met 4,7 % per persoon per dag.

 

Wat het personeel betreft:

  • toename met 9% van het totale personeel op de wal in 2013 in vergelijking met 2012;
  • in 2012-2013 werden met 14.286 kandidaat-personeelsleden sollicitatiegesprekken gevoerd, wat tot 10.284 nieuwe aanwervingen leidde.

 

Bij Costa Cruises staat duurzaamheid voor milieubescherming, respect voor de medewerkers en de lokale gemeenschappen. Het rapport bevat gedetailleerde informatie over de vooruitgang die Costa heeft geboekt op het gebied van emissies en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid staat centraal in alles wat Costa onderneemt.

Costa speelt een belangrijke rol in het economische en sociale welzijn van de lokale gemeenschappen waarin ze wereldwijd actief is. Dat besef versterkt alleen maar haar vastberadenheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen. Daarom ook werd de Costa Crociere Foundation opgericht: de projecten zijn te vinden op de website  www.costa-crociere-foundation.com 

Het volledige rapport is  hier te vinden.