Costa richt Costa Crociere Foundation op

31 oktober 2014

De komst van Costa’s nieuwe vlaggenschip ‘Costa Diadema’ markeert tegelijkertijd de lancering van Costa Crociere Foundation. Het doel van de nieuwe stichting is om te komen tot een verbetering van het milieu en de leefomstandigheden daar waar het Italiaanse bedrijf opereert.

Michael Thamm, CEO Costa Crociere S.p.A, zegt: ‘Als krachtig bedrijf hebben wij de plicht en de mogelijkheden om de zeeën te beschermen en Italiaanse leefgemeenschappen te ondersteunen. De oprichting van deze stichting is het resultaat van het pad dat ons bedrijf al jaren geleden is ingeslagen. Een gezonde zakenomgeving is in ons belang, in het bijzonder onze thuishaven Italië, de plaats waar ons bedrijf is gegroeid’.

Een van de pilot projecten richt zich op de hulp aan dakloze mensen in Genua, waar Costa Crociere haar hoofdkantoor heeft.  Het aantal daklozen is als gevolg van de economische crisis in Italië enorm gestegen. Het project leunt op drie pijlers: de eerste is het voorzien van onderdak, basisbenodigdheden en sociale interactie. De tweede pijler bestaat uit hulp (zowel van professionals als van vrijwilligers) op psychologisch of medisch vlak, opleiding en rechtshulp. De derde pijler draait om het creëren van meer aandacht voor dit thema.

Op het gebied van milieu richt de stichting zich voornamelijk op de Middellandse Zee, en het verminderen van met scheepvaart gerelateerde vervuiling door samen te werken met lokale partijen en bedrijven te stimuleren tot hergebruik van afval. Door educatie en voorlichting wil de stichting bereiken dat de consument en partners bewuster worden van de impact van plastic afval en over te gaan op de ‘vijf R’s’ benadering: Reduce – Reuse – Recycle – Redesign – Recover.

De Costa Crociere Foundation is onafhankelijk, maar wel gelieerd aan Costa Cruises die als oprichter ondersteuning zal verlenen. Het werven van fondsen zal gericht zijn op donaties van belangrijke zakenpartners, de organisatie van evenementen voor gasten en de verkoop van speciale producten aan boord.